Ziemas vējstiklu mazgāšanas šķidrums -15°C 4L (nesatur metanolu)

2.80

Tirgotāja kontakti:
Statuss:
Noliktavā 100 preces
Stāvoklis:
Jauns
Piegāde:
Kurjers 6.00€
Omniva 4.88€
Saņemšana uz vietas bezmaksas.
Izsūtīšanas laiks:
1 - 3 Dienas
Kategorija:

Profesionāls vējstiklu mazgāšanas šķidrums uz etanola pamata.

Lieliskas mazgāšanas īpašības ziemas apstākļos. Nebojā automašīnas krāsu, vējstikla tīrāmās slotiņas, hromētās, polikarbonāta un gumijas detaļas. Patīkams aromāts. Lietošana: Ielejiet automašīnas vējstiklu māžošanās tvertnē. Lietojam līdz -15°C. UZMANĪBU! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības  gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nelietot vietās kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt! Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Atbrīvoties no: Iztukšotā iepakojuma kā mājsaimniecības atkritumiem atbilstošā atkritumu savākšanas vietā/neizlietotā satura pie licenzēta bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmuma saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur aromātisko kompozīciju. Uzglabāšanas laiks 3 gadi no ražošanas datuma kas norādīts uz iepakojuma. Ražots Latvijā.

Navigācija